WŁADCZYNIE 750-1000

Teofano

Była krewną cesarzowej Ireny. 20.XII.807 r. wyszła za mąż za cesarza Staurakiosa (panował wraz z ojcem Niceforem I od 803 r. a samodzielnie w okresie 26.VII-02.X.811). Była jedną z najbardziej wpływowych politycznie postaci za panowania męża. W 811 r. Staurakios brał udział w kampanii wojennej ojca przeciw Bułgarom. Wydostał się z zasadzki na przełęczy Virbica, gdzie poległ Nicefor, ale doznał paraliżu wskutek odniesionej rany. 28.VII, w Adrianpolu, został obwołany cesarzem. Po powrocie do Konstantynopola, czując zbliżający się koniec, mianował Teofano regentką i swą następczynią. 02.X.811 r. oboje zostali obaleni za sprawą Prokopii, siostry Staurakiosa, która pragnęła zapewnić tron mężowi Michałowi I Rangabeuszowi. Staurakios osiadł w klasztorze, gdzie zmarł 11.I.812 r. Dalsze losy Teofano nie są znane.