WŁADCZYNIE 1300

Teodora Paleologina

Urodziła się po 1294 r. jako córka cesarza bizantyńskiego Michała IX Paleologa i Rity z Armenii. W 1307 r. poślubiła cara Bułgarii Teodora Swetosława z dynastii Terterów. Nic nie wiadomo o ich dzieciach. Mąż Teodory zmarł w XI.1321 r. W latach 1321-1322 władcą Bułgarii był Jerzy II Terter, syn zmarłego z jego pierwszego małżeństwa. W 1323 r. nowym carem Bułgarii został Michał III Szyszman, syn Szyszmana, despoty Widynia. Aby wzmocnić swoje prawa do tronu w 1324 r. odtrącił swą pierwszą żonę Annę Nedę, siostrę króla serbskiego Stefana Urosza III Deczańskiego, i poślubił Teodorę. Spowodowało to konflikt z Serbią. Teodora i Michał mieli kilkoro dzieci, których imiona nie zachowały się. Michał III zginął 28.VII.1330 r. w bitwie pod Welbużdem zaatakowany niespodziewanie przez Serbów. Następnym carem został Iwan Stefan Szyszman, syn Michała i Anny Nedy. Regencję w jego imieniu sprawowała caryca Teodora. Jeszcze w tym samym roku została usunięta przez Annę Nedę.