WŁADCZYNIE 1250

Teodora Megale Komnena

Urodziła się przed 1253 r. jako córka cesarza Trapezuntu Manuela I i jego drugiej żony, gruzińskiej księżniczki Rusudany. W 1266 r., po śmierci swego brata Andronika II, wstąpiła do klasztoru. W 1284 r. król Gruzji Dawid VI pomógł jej obalić cesarza Trapezuntu Jana II (jej przyrodniego brata) i samej objąć władzę. Jan II w 1285 r. odzyskał władzę. Teodora zdążyła jednak wydać monety ze swoją podobizną. Zmarła po 1285 r.