WŁADCZYNIE 500-750

Teodora

Urodziła się ok. 500 r. na Cyprze jako córka niedźwiednika Akakiosa. Miała dwie siostry. Cała rodzina wyjechała do Konstantynopola dla zarobku. Ojciec Teodory zatrudnił się w hipodromie. Kilka lat po jego śmierci zarabiała tam na życie Teodora i jej siostry. Pracowała jako aktorka i być może jako kurtyzana. Związała się z urzędnikiem Helebulosem i wyjechała z nim do Afryki, gdzie ten miał objąć stanowisko zarządcy Pentapolis. Wkrótce została porzucona i znalazła pomoc wśród monofizytów. Prawdopodobnie wtedy stała się wyznawczynią tego odłamu chrześcijaństwa. Po powrocie do Konstantynopola była tkaczką. Wtedy to właśnie poznała Justyniana, wysokiego urzędnika wyznania chalcedońskiego i siostrzeńca panującego wówczas cesarza Justyna I. W 525 r. doszło do ślubu między Justynianem i Teodorą. Specjalnie zniesiono wtedy prawo zakazujące małżeństw między arystokracją i byłymi aktorkami. Dwa lata później, w 527 r., Justynian sam został cesarzem. Teodora została faktyczną współwładczynią cesarstwa. Miała wpływ na wiele jego decyzji, w trakcie dokonywanych w owym czasie reform i kodyfikacji prawa przyczyniła się do uchwalenia wielu praw dotyczących pozycji kobiety i rodziny oraz rozwodów i dziedziczenia. Cesarz liczył się z jej zdaniem w sprawach dotyczących obsady urzędów kościelnych, cywilnych i wojskowych, prowadziła rokowania z posłami i zawierała umowy międzynarodowe. Starała się też doprowadzić do zgody między wyznaniami monofizyckim i chalcedońskim. Doprowadziła do usunięcia z tronu papieskiego Sylweriusza i mianowania na to stanowisko Wigiliusza. Zmarła  28.VI.548 r.