WŁADCZYNIE 750-1000

Tekla (831-867)

Była córką cesarza Teofila i cesarzowej Teodory. W 842 r. oficjalnie współrządziła Bizancjum wraz z matką w imieniu brata, Michała III. W 856 r. zesłana do klasztoru.