MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI
WICEPREMIERZY 2001-10

Tażikan Borbugułowna Kalimbetowa

Urodziła się 04.X.1959 r. w wiosce Kyzył-Tuu w regionie Osz. W 1977 r. ukończyła szkołę średnią im. A.P. Gajdara. W 1982 r. ukończyła ekonomię na Państwowym Uniwersytecie Kirgistanu. Od 1982 do 1991 r. była ekonomistką statystyczną w Departamencie Budżetów Rodzinnych, Budżetu Państwowego, Walutowym i Kredytowym w Państwowym Komitecie Statystycznym. W latach 1991-2001 pracowała jako kierowniczka sektora spraw społecznych i opieki społecznej w Państwowym Komitecie Ekonomicznym wchodzącym w skład Ministerstwa Finansów. W okresie 2001-14.VI.2005 kierowała projektem "Zaopatrzenie i zakładanie służb społecznych" pod auspicjami Ministerstwa Finansów. Funkcję wiceministra finansów pełniła od 14.VI.2005 r. 27.XII.2007 r. została ministrem finansów w rządzie Kirgistanu. Funkcję tę pełniła do 14.I.2009 r., kiedy to objęła stanowisko szefowej Funduszu Społecznego. 22.X.2009 r. została wicepremierem. Pani Kalimbetowa jest mężatką.