WICEPREMIERZY 1991-2000 
KOBIETY P.O.-PREMIERA 
KOBIETY P.O. MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Taufa Vakatale

Z wykształcenia jest nauczycielką (w 1973 r. uzyskała dyplom z najwyższego stopnia - principal).

1980-1982 wiceambasador w Wielkiej Brytanii,
1987-1992 stała sekretarz w różnych ministerstwach, w tym m. in: Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Zatrudnienia i Stosunków Gospodarczych i Kancelarii Premiera,
VI.1992-1995 i 1997 minister edukacji, technologii, nauki, kobiet i kultury (była pierwszą w historii swego kraju parlamentarzystką wybraną do Gabinetu),
IV-V.1994 p.o. premiera i p.o. ministra spraw zagranicznych,
07.VIII.1997-V.1999 wicepremier i minister edukacji i technologii,
do 2000 r. była przewodniczącą partii Sogosogoni Vakavulewa ni Tauki
(reprezentującej konserwatywnych etnicznych Fidżyjczyków). Ustąpiła ze stanowiska protestując przeciwko poparciu partii dla przewrotu.