PREMIERZY W BYŁYM ZSRR
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR

Tamara Sołtnowna Ketagurowa (1913-)

1959-1962 premier Osetii Północnej,
1963-VII.1975 przewodnicząca prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) i głowa tej republiki.