WŁADCZYNIE 500-750

Tajping

Była córką cesarzowej Wu Zetian i cesarza Kao Tsunga. Matka wyświęciła ją na daoistycznego księdza. W 710 r. po śmierci swego starszego brata Czung Tsunga, obaliła swą szwagierkę cesarzową Wei Szi i osadziła na tronie swego młodszego brata Żui Tsunga. Ten ostatni prawdziwą władzę scedował w jej ręce. Wkrótce rozpoczęła walkę o władzę z następcą tronu, Śuan Tsungiem. W 712 r. Żui Tsung ustąpił na rzecz syna, ale siostra przekonała go, aby zachował tytuł "Cesarza Emeryta" i nadal kontrolowała sprawy państwowe. W następnym roku spróbowała zorganizować nieudany pucz przeciwko bratankowi. W rezultacie sama musiała popełnić samobójstwo.