WŁADCZYNIE 1350

Szymona Fryderyka Aragońska

Była córką Alfonsa Fryderyka Aragońskiego, hrabiego Malty i Gozo oraz pana Salony, i Marulli z Werony. W 1327 r. poślubiła Jerzego II Ghisi, triarchy Eubei oraz pana Tinos i Myken. Jej oprawą wdowią było miasto Teby. Jedynym dzieckiem Szymony i Jerzego był Bartłomiej III Ghisi. W 1352 r. Szymona została następczynią męża na stanowisku pani Tinos. Zmarła w 1358 r.