WICEPREMIERZY 1920-90 
WICEPREMIERZY W BYŁYM ZSRR

Szanyl Tumenbajewna Tumenbajewa

1989-1992 wicepremier Kirgistanu (niepodległy od 1991 r.).