PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000

Syringa Marshall-Burnett (ok. 1935-)

Dorastała na wśród rolników. W 1967 r. ukończyła studia pielęgniarskie (stopień bakałarza) na Uniwersytecie Toronto w Kanadzie. Rok później została magistrem w tej dziedzinie na Uniwersytecie Nowojorskim w Nowym Jorku w USA. W 1971 r. została dyrektorką szkoły pielęgniarskiej na Jamajce. Funkcję tę pełniła do 2002 r.  W latach 1991-1996 była wiceprzewodniczącą Senatu. Od III.1995 do IX. 2007 r. była przewodniczącą Senatu Jamajki. Jest wykładowczynią na Wydziale Zaawansowanej Edukacji Pielęgniarskiej na Uniwersytecie Indii Zachodnich. Nadal działała w Stowarzyszeniu Pielęgniarskim Jamajki i jest wydawczynią dziennika tej organizacji. Pani Marshall-Burnett jest mężatką i matką jednej córki.