PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007 
AMBASADORKI PRZY ONZ W NOWYM JORKU

Sylvie Lucas

Urodziła się 30.VI.1965 r. Ukończyła w 1988 r. historię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu oraz, w 1989 r., politologię i administrację w Kolegium Europejskim w Brugii w Belgii.

1990-1991 pracowała w Departamencie Spraw Politycznych i Kulturalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
1991-1995 pracowała w Departamencie Stosunków Międzynarodowych i Gospodarczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
1995-2000 zastępczyni stałego przedstawiciela Luksemburga przy ONZ w Nowym Jorku,
2000-2003 wicedyrektor Departamentu Spraw Politycznych i Kulturalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
2003-2004 ambasador Luksemburga w Portugalii i Republice Zielonego Przylądka,
2004-2008 dyrektor Departamentu Spraw Politycznych i Kulturalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
25.VIII.2008- stała przedstawicielka Luksemburga przy ONZ w Nowym Jorku,
15.I.XII.2009- przewodnicząca
Rady Gospodarczej i Społecznej w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Mówi po luksembursku, francusku, angielsku, niemiecku i portugalsku.