WŁADCZYNIE 1250

Sybilla z Armenii Małej

Urodziła się około 1240 r. jako córka Izabeli (Zabel), królowej Armenii Małej, i Hetuma I Wielkiego. W 1254 r. wyszła za mąż za Boemunda VI z Poitiers, hrabiego Trypolisu i tytularnego księcia Antiochii. Z tego związku pochodzili: Boemund VII, Izabela, Łucja i Maria. W 1258 r. w Syrii pojawili się Mongołowie. Boemund VI wsparł ich w walce przeciwko Mamelukom. Mongołowie przegrali bitwę pod Ajn Dżalut w 1260 r. 18.IV.1268 r. zdobyli Antiochię. Boemund VI zmarł w 1275 r. Sybilla sprawowała w hrabstwie Trypolisu i księstwie Antiochii (w tym ostatnim tylko nominalnie) w latach 1275-1277 władzę regencyjną w imieniu syna, Boemunda VII. On w tym czasie przebywał na dworze Leona III, brata matki, w Armenii Małej. Boemund VII zmarł 19.X.1287 r. Po śmierci Boemunda rozgorzał spór o sukcesję między jego matką a siostrą Łucją. Sybilla mianowała regentem Bertranda z Gibelet. W mieście powstała komuna skupiająca bogatych mieszczan i kupców skierowana przeciwko jego rządom. Zyskali oni poparcie genueńskiego admirała Benito Zaccarii. Hrabiną Trypolisu została ostatecznie Łucja. Sybilla wyjechała na dwór brata w Armenii Małej, gdzie zmarła w 1290 r.