WŁADCZYNIE 1350

Sybilla z Fortià

Urodziła się w 1350 r. jako córka hrabiego Berenguera de Fortià i Franceski de Vilamarí. W 1371 r. jej pierwszym mężem został hiszpański szlachcic Artal II de Foces, który zmarł już trzy lata później. Młoda wdowa została kochanką króla Aragonii Piotra IV Ceremonialnego. 11.X.1377 r. w Barcelonie została jego czwartą żoną. Na królową Aragonii ukoronowano ją w I.1381 r. w Saragossie. Dziećmi Sybilli i Piotra byli: Alfons, Piotr i Elżbieta. Królowa zdobyła silny wpływ na męża. Na wysokich stanowiskach państwowych umieściła członków swojej rodziny - jej brat Bernat de Fortià został szambelanem swego królewskiego szwagra. Głównym oponentem Sybilli był jej pasierb Jan, następca tronu od 1381 r. Władza i wpływy królowej skończyły się wraz z śmiercią Piotra IV, która nastąpiła 07.I.1387 r. Kolejnym królem Aragonii został Jan jako Jan I Myśliwy. Sybilla z Fortià zmarła 04 lub 24.XI.1406 r. w Barcelonie.