MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Svetlana Cenić

Urodziła się 06.XII.1960 r. w Sarajewie. Szkołę podstawową i gimanzjum ukończyła w swoim rodzinnym mieście. W 1983 r. została absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Sarajewie. Studia podyplomowe odbyła na Uniwersytecie Cambridge oraz Europejskim Centrum Pokoju i Rozwoju. Potem była doradczynią prezydenta Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Nie jest członinią żadnej partii politycznej. Od 15.II.2005 r. do 28.II.2006 r. była ministrem finansów Republiki Serbskiej. Jest rozwiedzioną matką jednej córki. Mieszka w Banja Luce.