GUBERNATORKI 2004-

Susan Rockwell Johnson

Jest doświadczoną dyplomatką. W 1979 r. rozpoczęła pracę w amerykańskim Departamencie Stanu. Sprawowała ważne stanowiska w ambasadach w Rumunii, Rosji, Pakistanie, Mauritiusie oraz w misji USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Była specjalną asystentką podsekretarza stanu ds. politycznych odpowiedzialną za sprawy Bliskiego Wschodu i Azji Południowej oraz główną doradczynią w Urzędzie Sekretarza Zasobów, Planowania i Polityki. W dodatku służyła jako doradczyni ds. polityki zagranicznej w Senacie USA. Potem piastowała stanowisko głównej doradczyni w irackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz tymczasowego dyrektora ds. cywilnych w Prowizorycznej Władzy Koalicyjnej w Bagdadzie. Od 16.I.2004 r. do 01.X.2006 r. była nadzorczynią w okręgu Brcko w Bośni i Hercegowinie oraz zastępczynią Wysokiego Reprezentanta.