WŁADCZYNIE 750-1000

Subh

Urodziła się pod imieniem Aurora w chrześcijańskiej baskijskiej rodzinie szlacheckiej. Przybyła na dwór kalifa Kordoby Al-Hakama II al-Mustansira. Szybko została jego faworytą dzięki swej urodzie i inteligencji. Znana była jako Sabiha Malika Qurtuba. Wyszła za mąż za kalifa i zarządzała sprawami państwowymi w jego imieniu. Faktyczną władczynią Kordoby została zwłaszcza w ostatnich latach panowania swego męża (panował w latach 961-976), gdy ten pogrążał się coraz częściej w religijnej kontemplacji. W sprawowaniu władzy pomagał jej najbliższy doradca, Ibn 'Amir. W 966 r. mianowała go swym osobistym sekretarzem, a w 976 r. - głównym wezyrem. W latach 976-986 rządziła jako regentka w imieniu syna, kalifa Hiszama II al-Muajjada. W 997 r. od wpływów politycznych odsunął ją jej były faworyt.