WŁADCZYNIE 316-1

Stratonike I

Urodziła się w 317 r. p.n.e. jako córką króla Demetriusza I Poliokertesa z Macedonii i królowej Fili I. W 300 r. p.n.e. jej pierwszym mężem został król Syrii, Seleukos I. Miała z nim córkę, Filę II. Potem, w 294 r. p.n.e., wyszła za mąż za jego syna Antiocha I Sotera. W tym samym roku Antioch został przez Seleukosa mianowany współrządcą imperium. Stratonike rządziła razem z nim. Miała z nim troje dzieci: Antiocha II, Seleukosa i Apame II,. Zmarła w 268 r. p.n.e. Królowa Stratonike I zmarła po 268 r. p.n.e.