WŁADCZYNIE 500-750

Sondok Yo Ju (610-647)

Jej ojciec była królem w królestwie Silla. W związku z tym, że nie miał synów, na swą następczynię wybrał córkę Sondok. Nie było to jednak żadną niespodzianką, ponieważ w owym czasie pozycja kobiet była wysoka i wywierały one znaczny wpływ nazycie publiczne jako doradczynie, królowe-wdowy i regentki. Kobiety były głowami matrylinearnych rodzin. Sondok rządziła królestwem Silla w latach 632-647. Była pierwszą z trzech kobiet panujących w tym państwie. Jako władczyni kontynuowała wojnę z dwoma innymi królestwami koreańskimi, Koguryo i Paekche. Sprzymierzyła się z Chinami i wybrała generała Kim Yusina na dowódcę armii. Zachęcała młodych ludzi do studiowania w Chinach buddyzmu i administracji. Jej następczynią została kuzynka Chindok Yo Ju.