PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000

Snejana Damianowa Botoucharowa-Doitchewa

Urodziła się 20.IX.1955 r. w Sofii. W 1978 r. ukończyła studia z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Klimenta Ohrydzkiego w Sofii. W 1984 r. obroniła doktorat z prawa na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. W latach 1980-1984 pracowała jako prokurator w Sofii. W 1984 r. została asystentką na swym macierzystym uniwersytecie. Od 1990 do 1994 r. była posłanką z ramienia Sojuszu Sił Demokratycznych. W okresie 1991-1994 była tam pierwszą wiceprzewodniczącą i członkinią Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji poprzez Prawo w Radzie Europy. W okresie 24.IX-05.XI.1992 pełniła obowiązki przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego. W 1994 r. została wykładowczynią prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Neofita Rilskiego w Blagoevgradzie. W latach 1994-1998 była ambasadorem Bułgarii w USA. Od 01.XI.1998 r. jest sędzią w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.