WŁADCZYNIE 1-500

Sivali

Wstąpiła na tron w 34 r. p.n.e. po śmierci swego starszego brata, króla Chulabhaya, ale po 4 miesiącach została zdetronizowana przez swego krewniaka Ilangę.