WŁADCZYNIE 1-500

Sita Mahadevi

Była córką Czandragupty II i żoną Rudraseny II. W okresie ok. 390-410 władała Vakataką  jako regentka w imieniu swych synów.