MINISTROWIE SPRAW ZEWNĘTRZNYCH

Sisilia Talagi

1994-1997 zastępczyni głowa ministerstwa spraw zewnętrznych Niue,
1997-1999 głowa ministerstwa spraw zewnętrznych Niue,
1999-2001 sekretarz rządu,
2001 p.o. kierowniczki Urzędu Spraw Zewnętrznych w Kancelarii Premiera,
III.2005- wysoka komisarz Niue (ambasador, pierwsza dyplomatka w historii Niue) w Nowej Zelandii.