PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980
WICEPREMIERZY 1991-2000

Simone Veil

Urodziła się 13.VII.1927 r. w Nice. Jest córką Andre Jacoba, architekta, i jego żony Yvonne ( z domu Steinmetz). W 1944 r., ze względu na swe żydowskie pochodzenie, została zatrzymana wraz z matką i dwoma siostrami przez Gestapo i zesłana do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Bergen-Belsen. Wszystkie jej siostry zmarły w obozach. Kształciła się w liceum w Nice oraz ukończyła prawo na uniwersytecie w Paryżu. 26.X.1946 r. wyszła za inspektora finansowego Antoine Veila, z którym ma troje dzieci: Jeana, Claude-Nicolasa i Pierre'a-Francois. W latach 1957-70 pracowała w ministerstwie sprawiedliwości. W 1969 r. była doradczynią techniczną w gabinecie ówczesnego ministra sprawiedliwości, Rene Plevena. Potem pełniła następujące funkcje rządowe: ministra zdrowia (27.V.1974-29.III.1977), ministra zdrowia i opieki społecznej (29.III.1977-03.IV.1978), ministra zdrowia i rodziny (03.IV.1978-04.VII.1979) oraz pierwszego wicepremiera i ministra spraw społecznych, zdrowia, mieszkalnictwa i rozwoju miast (29.III.1993-18.V.1995). Przez 14 lat, w okresie 1979-93, zasiadała w Parlamencie Europejskim z ramienia Centrum na rzecz Europy. W okresie 13.VII.1979-19.I.1982 była przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Od 1982 do 1984 r. kierowała tamtejszą komisją ds. prawnych. W latach 1984-89 była przewodniczącą liberałów w Parlamencie Europejskim. W latach 1997-98 przewodniczyła wysokiej radzie ds. integracji. Od 03.III.1998 r. wchodzi w skład Rady Konstytucyjnej.