WŁADCZYNIE
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980

Sibyl Hathaway (1884-1974)

W okresie 14.VI.1927-14.VII.1974 była 21-ą dziedziczna panią (Seigneur) Sark oraz przewodniczącą tamtejszego parlamentu (Chief Pleas). Była następczynią swego ojca, Williama Collingsa. Jej pierwszy mąż, Dudley Beaumont, zmarł na grypę w 1918 r. z czworgiem dzieci i jedną, nienarodzoną jeszcze, córką. Jej drugi mąż, Robert Hathaway (1888-1954) został Seigneurem z tymi samymi prawami (zgodnie ze starą tradycją), co żona. Sybil była jednak aktywnie politycznie i nadal pozostawała faktyczną władczynią. Pełniła funkcję przewodniczącej kilku komisji parlamentarnych. Była obecna na Sark podczas okupacji niemieckiej, gdy jej męża deportowano do Niemiec. Swoją najmłodszą córkę, Jeanne Bell, mianowała wice-Seigneurem (pełniła tę funkcję w latach 1946-68). Sibyl przeżyła trójkę swoich dzieci, a jej następcą został wnuk, obecny Seigneur, J. Michael Beaumont.