MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Shirley Yema Gbujama

Urodziła się 20.IX.1936 r. Należy do plemienia Mende.

EDUKACJA:

Poziom podstawowy (w Sierra Leone):

Government Primary School (Jimmi - Bagbor)

Minnie Mull (Bonthe Sherbro)

Hardord School (Moyamba)

Szkoła średnia (w Sierra Leone):

Harford School for Girls (Moyamba) 

1950 zdała niższy egzamin wewnętrzny - Lower Domestic Science Certificate

1950 uzyskała standardowy certyfikat po ukończeniu szkoły - Standard School Leaving Certificate

1953 zdała egzamin publiczny, tzw. wyższy wewnętrzny certyfikat naukowy - Higher Domestic Science Certificate

1995 uzyskała West African Senior School Certificate (ekwiwalent GCE)

Kolegia i uniwersytety:

1959 Advanced Teachers Certificate - Fourah Bay College (Mount Aureol)

1963 bakalaureat w New paltz College na uniwersytecie stanowym w Nowym Jorku; specjalizowała się w matematyce i angielskim

1964 magisterium z matematyki na Uniwersytecie Nowy Jork.

Doświadczenie zawodowe:

1959-60 i 1964-65 nauczycielka matematyki w Harford School,
1962-1964 trenerka w Korpusie Pokojowym USA podczas wakacji (w okresie letnim),
1966 asystent naukowy w Banku Sierra Leone,
1967-1971 urzędnik urzędnik badawczy (Research Officer) w Banku Sierra Leone,
1971-1978 główny urzędnik urzędnik badawczy (Senior Research Officer) w Banku Sierra Leone,
1979 wicedyrektor ds. kontroli kursów walutowych (Exchange Control),
1981 specjalna asystentka gubernatora (prezesa) Banku Sierra Leone w randze kierownika departamentu/dyrektora,
1982 dyrektor ds. administracji w Banku Sierra Leone,
1983 pecjalna asystentka gubernatora (prezesa) Banku Sierra Leone w randze kierownika departamentu/dyrektora,
1986 dyrektor ds. administracji w Banku Sierra Leone,
1986-1992 dyrektor i koordynator Kobiecego Funduszu Finansowego (Women's finance Trust Ltd.),
1987-1991 dyrektor ds. personelu w Banku Sierra Leone,
1992- dyrektor i koordynator Wspólnotowego Programu Studiów Biblijnych (CBS),
 1992-1996 sekretarz i osoba w administracji uniwersyteckiej zajmująca się przyjmowaniem na studia, egzaminami itd. (registrar),
1998- honorowa prezes "Sister Unite",
1999- prezes Sieci Kobiet-Ministrów i Parlamentarzystek.

Służba dyplomatyczna:

1972-76 ambasador nadzwyczajna i pełnomocna w Etiopii, Tanzanii i Zambii. Była także reprezentantką Sierra Leone w Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA) i Komisji Ekonomicznej ds. Afryki,
1972 i 1976-1978 ambasador i stała reprezentantka Sierra Leone w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Funkcje rządowe:

IV-XI.1996 minister turystyki i kultury,
21.XI.1996-III.1998 minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej (w 1998 r. na wygnaniu),
IV.1998-08.X.2007 minister opieki społecznej, kobiet (gender - równego statusu płci?) oraz ds. dzieci.

Przynależność religijna:

Shirley Gbujama jest metodystką.

wiceprzewodnicząca Rady Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego Biskupa Baughamana,
1988-1992 i 1992 delegatka na Doroczną Konferencję Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Sierra Leone,
 przewodnicząca zarządu Community Bible Study Program,
w 1989 r. ukończyła Instytut Haggai w Singapurze,
w 1992 r. ukończyła Biblijne Centrum Szkoleniowe we Freetown w Sierra Leone.

Jest wdową, matką 3 dzieci i babcią 5 wnucząt.