WŁADCZYNIE 1-500

Shaqilat II

Była córką króla Aretasa IV oraz siostrą-małżonką króla Malichus II, z którym współpanowała w latach 40-70. W latach 70-76 była regentką w imieniu syna Rabbela II.