WŁADCZYNIE 1000-1100

Shao-shi

Służyła w pałacu przyszłego cesarza T'ai Tsunga (panował w latach 976-997), gdy ten był jeszcze księciem. W 976 r., gdy T'ai Tsung został cesarzem północnych Sung, uzyskała tytuł siyi (Dyrektorki ds. Ubrań). Potem awansowała i została shanggong (szefową służby) odpowiedzialną za organizację służby kobiecej w pałacu. W 997 r. cesarz Czen Tsung uczynił ją qun furen (Dowodzącą Panią). W 1013 r. cesarz specjalnie dla niej stworzył nowy urząd - gong siling (Najwyższa Dowódczyni Pałacu). Zmarła w 1016 r.