WŁADCZYNIE 500-750

Seksburga (ok. 630-ok. 700)

Była najstarszą córką Anny, saksońskiego króla Kentu, i jego drugiej żony Saewary. W 640 r. została żoną Erkonberta, króla Kentu. W tym stadle przyszli na świat: Egbert I, święta Ermengilda i święta Erkongota. Po śmierci męża, w latach 664-666 (644-646?), sprawowała władzę regencyjną w państwie w imieniu syna. W 675 r. została mniszką w benedyktyńskim klasztorze Ely założonym przez jej córkę. Od 679 r. sprawowała tam funkcję opatki. Była siostrą świętej Ethelburgi, świętej Saethrid, świętej Withburgi i świętej Etheldredy oraz babką świętej Werburgi z Chester, świętego Wulfada i świętego Rufinusa.