WŁADCZYNIE 1400

Scholastyka Askańska

Urodziła się około 1391/1395 r. jako córka księcia saskiego Rudolfa III z dynastii Askańczyków i Anny Turyńskiej. Około 1405/1409 r. poślubiła księcia żagańskiego Jana I. Mieli czterech synów (Baltazara, Rudolfa, Wacława, oraz Jana) i sześćiu córek (były to Anna żona Albrechta VIII z Lindow, Jadwiga żona Bernarda VI Bernburskiego, Małgorzata żona Volrada z Mansfeldu, potem zaś Henryka XI Śmiałego z Hohenstein, wreszcie Henryka III Brunszwickiego, oraz Barbara, Scholastyka i Agnieszka, które w związku z niewypłacalnością ojca nie wyszły nigdy za mąż).

Jan I prowadził politykę dużego ucisku fiskalnego poddanych, co doprowadziło do konfliktu z zakonem augustianów w Żaganiu. W pewnym momencie doszło nawet do uwięzienia przez Jana opata klasztoru, za co został ukarany ekskomuniką. Z powodu tych wydarzeń w źródłach współczesnych został uznany za człowieka okrutnego, nawet skłonnego do sadyzmu, o czym miały dodatkowo świadczyć upodobania księcia opisane w "Roczniku Głogowskim", kiedy podczas stosunków miłosnych z żoną zwykł na niej "ostrzyć swe ostrogi". W końcu nie mogąc wytrzymać brutalnego traktowania Scholastyka próbowała uciec z Żagania. Została jednak pojmana i z rozkazu męża przewieziona do zamku w Nowogrodzie Bobrzańskim bez prawa powrotu do stolicy księstwa. Książę zmarł 12.IV.1439 r. i został pochowany w nekropolii książąt żagańskich w kościele augustianów. Scholastyka nie opuściła Nowogrodu nawet po śmierci męża, gdyż okręg ten został przyznany jej jako oprawa wdowia. Zmarła 12.V.1461 lub 1463 r.