PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Sażi Zajndinowna Umalatowa

Urodziła się 03.VIII.1953 r. w Kazachstanie. Jej rodzice byli Czeczenami. W 1944 r., po likwidacji Czeczeńsko-Inguskiej Republiki Autonomicznej, zostali deportowani do Kazachstanu. W 1957 r., po ponownym ustanowieniu republiki, wrócili wraz z rodziną do Czeczenii. Według jednych źródeł Sażi ukończyła Wyższą Szkołę Partyjną w Rostwie, a według innych - nie. Potem miała korespondencyjnie studiować prawo na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. W 1971 r. została członkinią rady dystryktu Groznego. W latach 1978-1995 była członkinią Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR). Dwa razy była członkinią Rady Najwyższej Czeczeńsko-Inguskiej Republiki Autonomicznej. Zasiadała w prezydium tego organu. W 1986 r. została deputowaną w Radzie Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Ponownie zasiadła tam w 1989 r. 17.III.1992 r. została przewodniczącą samozwańczej Rady Najwyższej (16-go Kongresu Deputowanych Ludowych) ZSRR. Wybrali ją ci deputowani, którzy nadal uznawali, że ZSRR istnieje (zlikwidowano go w 1991 r.). Nie była nią już na pewno w 2000 r., gdyż wtedy na pewno zasiadała w Dumie Państwowej. W 1995 r. wystąpiła z partii komunistycznej, gdyż uważała, że kolaboruje ona z "reżimem" Jelcyna. W latach 1996-2000 była przywódczynią radykalnie lewicowej  Partii na rzecz Pokoju i Jedności. W 2000 r. uczestniczyła w formowaniu bloku poparcia dla prezydenta Władimira Putina w Dumie. Mężem Umalatowej jest Said Umalatow, inżynier-mechanik w groznieńskiej fabryce "Czerwony Młot".