KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999
PREMIERZY W BYŁEJ JUGOSŁAWII
PRZYWÓDCZYNIE PARTII
SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1947-1990

Savka Dabčević-Kúčar

Urodziła się 06.XII.1923 r. na wyspie Korčula w Dalmacji w rodzinie chorwackiej pochodzącej z Boki Kotorskiej. Przyszła premier Chorwacji jako dzieckoJej ojciec Antun był prawnikiem. W trakcie II. wojny światowej Savka pomagała antyfaszystowskiemu Ruchowi Wyzwolenia Ludowego od 1941 r. ale nie należała do tej organizacji. Jej Pierwsza Komunia ŚwiętaWe IX.1953 r. przystąpiła do partyzantki w Dalmacji. W XII.1943 r. została członkinią Komunistycznej Partii Chorwacji (KPH). Ukończyła studia ekonomiczne. Nawet w trakcie sprawowania urzędów politycznych wykładała na Wydziale Ekonomii. Była jedną z pierwszych kobiet w Chorwacjii, które uzyskały doktorat z ekonomii. Tytuł jej pracy doktorskiej to: "J.M. Keynes – teoretyk państwowego kapitalizmu". Szybką karierę polityczną zaczęła robić w latach 60. XX w. jako jedna z młodych i reformatorsko nastawionych przywódców Ligi Komunistów Chorwacji.Lubiła sport W okresie V.1967-V.1969 była premierem Socjalistycznej Republiki Chorwacji. Od V.1969 do XII.1971 r. stała na czele Ligi Komunistów Chorwacji. Była jedną z przywódczyń "Chorwackiej Wiosny", ruchu (na początku studenckiego) domagającego się większych autonomii dla Chorwacji w ramach federalnej Jugosławii, reform gospodarczych i demokratycznych. W XII.1971 r., na konferencji w Karađorđevie, marszałek Tito (prezydent Jugosławii) potępił "Chorwacką Wiosnę" i jej przywódców. To doprowadziło do upadku pani Dabčević-Kúčar. Zaakceptowała oficjalnie wszystkie krytyczne opinie z wyjątkiem tych, w których nazywano ją nacjonalistką i wrogiem socjalizmu. Zrezygnowała z zasiadania w komitecie centralnym KPH. 12.IV.1972 r. wyrzucono ją z partii. Potem jako osoba bezpartyjna przystąpiła do Koalicji Porozumienia Ludowego złożonej z wielu chorwackich partii centrowych. Pozwoliło to nie "zmarnować" głosów oddanych na antykomunistów w pierwszych wolnych wyborach w Chorwacji. 13.X.1990 r. założyła Chorwacką Partię Ludową (HNS), na której czele stanęła w I.1991 r. Kierowała HNS do XI.1994 r. Potem przyznano jej tytuł honorowej przewodniczącej tego ugrupowania. W wyborach prezydenckich z  02.VIII.1992 zajęła 3 miejsce z 6 % głosów. Zmarła 06.VIII.2009 r. w Zagrzebiu. Pani Dabčević-Kúčar, choć ochrzczona jako katoliczka, była ateistką. Była pierwszą kobietą-premierem w historii Europy.

Jako dziecko z rodziną