WŁADCZYNIE 1300

Sara-Teodora

Pochodziła z żydowskiej rodziny mieszkającej niedaleko Tyrnawy. W 1345 r. poślubiła cara Bułgarii Iwana Aleksandra. Była jego drugą żoną. W tym celu przeszła na prawosławie. Po chrzcie przyjęła imię Teodory. Była bardzo gorliwą wyznawczynią prześladującą swych dawnych współplemieńców i współwyznawców. Dziećmi Sary i Iwana byli: Iwan Szyszman, Keratamas-Tamara, Keratza (Kera-Maria lub Mara Kyratza), Iwan Asen V, Desisława i Wasylisa. Caryca zdobyła znaczny wpływ na sprawy państwa. Doprowadziła do tego, że w 1356 r. jej mąż oddał władzę nad ziemią widyńską Iwanowi Sracymirowi, najstarszemu synowi z pierwszego małżeństwa. Ten miał się zrzec praw do tronu bułgarskiego na rzecz przyrodniego brata. Iwan Szyszman, syn Sary-Teodory, przejął rządy w większej części kraju ze stołecznym Tyrnowem. W 1363 r. car postanowił, że po jego śmierci kraj zostanie podzielony na dwa państwa. Iwan Aleksander zmarł 17.II.1371 r. Iwan Sracymir odmówił podporządkowania się młodszemu bratu i poddał Kościół widyński zwierzchnictwu Konstantynopola. W 1388 r. przyjął zwierzchnictwo Turcji. Jego brat zrobił to już w 1371 r. Iwan Szyszman utracił swe państwo na rzecz Turków w 1393 r. i zmarł w VI.1395 r. w więzieniu w Płowdiwie. Iwan Sracymir po bitwie pod Nikopolis (25.IX.1396 r.) dostał się do niewoli tureckiej, w której zmarł około 1397 r. Państwa obu braci stały się częścią Imperium Osmańskiego. Caryca Sara-Teodora zmarła w latach 80. XIV w.