MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Sarah McCarthy-Fry

Urodziła się 04.II.1955 r. w Portsmouth jako Sarah Louise Macaree. Pracowała w firmie GKN Westland oraz jako kontrolerka finansowa w GKN Aerospace w Cowes na wyspie Wight. Należy do Partii Kooperacyjnej. W latach 1994-2002 zasiadała w radzie miejskiej Portsmouth. Od 05.V.2005 r. do 06.V.2010 r. zasiadała w Izbie Gmin.

2006-2007 prywatna parlamentarna sekretarz Sekretarza Finansów w Ministerstwie Skarbu,
2007-05.X.2008 prywatna parlamentarna sekretarz głównego bicza Partii Pracy,
05.X.2008-09.VI.2009 parlamentarna podsekretarz stanu ds. szkół, wykwalifikowania i rodzin,
09-17.VI.2009 parlamentarna podsekretarz stanu ds. wspólnot i samorządu lokalnego,
17.VI.2009-11.V.2010
sekretarz skarbu w Ministerstwie Skarbu.

Drugim mężem Sarah jest Tony McCarthy.