KOBIETY-P.O. PREZYDENTA

Sankie Dolly Mthembi-Mahanyele

Urodziła się 23.III.1951 r. w Sophiatown w Johannesburgu. Chodziła do szkoły podstawowej Mawila. W 1970 r. zdała maturę w Sekano-Ntoane High School. Następnie dostała się na Uniwersytet Północny, gdzie była jedną z najbardziej politycznie zaangażowanych osób. W VI.1976 r. ukończyła studia zdobywając tytuł bakałarza i dyplom nauczyciela. Krótko potem opuściła kraj, aby przyłączyć się do Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) na wygnaniu. Na emigracji spędziła 16 lat. W 1978 r. ukończyła kursy dziennikarstwa radiowego i prasowego w Szkole Solidarności w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Uczęszczała także na kursy dyplomacji. Pracowała jako dziennikarka radiowa ANC w Tanzanii (1977 r.) oraz w Angoli w Radiu Wolność (1978-79). W latach 1979-81 była wydawcą "Głosu kobiet", dziennika Kobiecej Sekcji ANC. W okresie 1979-92 była członkinią Narodowego Komitetu Wykonawczego (NEC) i Rady ds. Kobiecej Sekcji ANC-SA. Od 1981 do 1982 r. była sekretarzem misji ANC w Szwecji, a w latach  1985-1987 sekretarzem Rady ds. Regionów i Prowincji w ANC. Następnie w okresie  1986-1989 pełniła funkcję sekretarza misji ANC w Nigerii i Afryce Zachodniej. Od 1989 r. do X.1993 r. zajmowała stanowisko głównego reprezentanta ANC w Niemczech i Austrii. Wreszcie w X.1993 r. wróciła do kraju, aby objąć stanowisko wiceprzewodniczącej departamentu spraw międzynarodowych w ANC (do 1994 r.). Potem weszła w skład rządu, w którym sprawowała i sprawuje nadal następujące funkcje: wiceministra opieki społecznej (V.1994-14.I.1995) i ministra mieszkalnictwa (od 14.I.1995 r.). 20.IV.2001 r., jako pierwsza osoba w historii Republiki Południowej Afryki, została zaprzysiężona na p.o. prezydenta, gdy prezydent  Thabo Mbeki i wiceprezydent Jacob Zuma byli za granicą. Obowiązki prezydenta pełniła kilka godzin. Jest poetką - jej wiersze zostały wydane m.in. w antologii "Płomienie szału" w 1990 r.