MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH  
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004- 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Sandra Kalniete

Urodziła się 22.XII.1952 r. w Togurze w regionie Kolpaszewo, dystrykt Tomsk na Syberii (dokąd deportowano jej rodziców) na terenie dzisiejszej Federacji Rosyjskiej. O swym dzieciństwie na Syberii napisała książkę, tłumaczoną na kilka języków. Była związana z ruchem niepodległościowym, Narodowym Frontem Łotwy, jednak nie należy do żadnej partii.

1977-81 - studiuje na wydziale historii i teorii sztuki Łotewskiej Akademii Sztuk,
1987-88 sekretarz generalna Łotewskiej Unii Artystów,
1988-90 sekretarz generalna i wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej Łotewskiego Frontu Ludowego (LPF),
1990-93 szefowa protokołu i wiceminister spraw zagranicznych,
1992 - ukończyła studia w Instytucie Studiów Międzynarodowych na uniwersytecie w Leeds,
1995 - ukończyła studia w Instytucie Spraw Międzynarodowych na uniwersytecie w Genewie,
1996 - uzyskała stopień magistra sztuki,
1997-2002 ambasador we Francji,
2000-2002 ambasador przy UNESCO,
07.XI.2002-09.III.2004 minister spraw zagranicznych,
07.XI.2006-2009 posłanka do Sejmu z ramienia Nowej Ery (w tym samym dniu uzyskała 22 głosy w wyborach na przewodniczącą Sejmu),
26.IV.2008- przewodnicząca partii Związek Obywatelski,
06.VI.2009- członkini Parlamentu Europejskiego.

Jest rozwiedziona. 30.I.2006 r. przystąpiła do partii Nowa Era. W VI.2007 r. z jej poparciem miała kandydować w parlamencie na prezydenta Łotwy, ale wycofano jej kandydaturę przed wyborami. Mówi biegle po łotewsku, rosyjsku, angielsku i francusku. 08.I.2004 r. premier Einars Repsze zaproponował ją jako kandydatkę na komisarza Unii Europejskiej. W ten sposób spełniło się prawie życzenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Romana Prodiego, który uważał, że wśród komisarzy 10 państw przystępujących do Unii Europejskiej powinny być co najmniej 3 kobiety. Kandydatką Litwy została Dalia Grybauskaite, a Polski - Danuta Hübner. 01.V.2004 r. pani Kalniete rozpoczęła swój "staż" u boku Franza Fischlera, austriackiego komisarza ds. rolnictwa, rybołówstwa i rozwoju terenów wiejskich. Miała pełne prawo głosu, prawo uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Komisji Europejskiej, a także takie samo uposażenie, jak obecnych 20 komisarzy. 01.XI.2004 r. na stanowisku komisarza Komisji Europejskiej nominowanego przez Łotwę zastąpiła ją inna kobieta, Ingrida Udre, była przewodnicząca Sejmu.