WŁADCZYNIE 1000-1100

Sancha I

Urodziła się w 1016 r. jako córka króla Leónu Alfonsa V i jego pierwszej żony Elviry Mendes. W 1032 r. wyszła za mąż za hrabiego Kastylii Ferdynanda I Wielkiego. Ten ostatni od 1035 r. był królem Kastylii. W 1037 r. Sancha i Ferdynand zostali władcami Leónu po śmierci brata królowej, Bermudo. Sancha panowała tam de iure jako Sancha I. Dziećmi tej pary byli: Sancho II Kastylijski, Alfons VI, Garcia II, Elvira i Urraka. Ferdynand zmarł 24.VI.1065 r. León przypadł w udziale jednemu z ich synów, Alfonsowi. Bardzo religijna królowa Sancha zmarła 07.XI.1067 r.