MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH W BYŁYM ZSRR
WICEPREMIERZY W BYŁYM ZSRR

Sakin Bergmantrowna

W latach 1952-1961 była wiceministrem finansów, a od 1961 do 1980 r. wicepremierem Kirgistanu. Szefową dyplomacji była w okresie 1966-1980. Pełniła także funkcję wiceprzewodniczącej Rady Narodowości w Radzie Najwyższej ZSRR.