MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 
WICEPREMIERZY 2001-10 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Sahana Pradhan

Urodziła się 15.VII.1932 r. w rodzinie Shankera Lal Pradhan a i Rambhy Devi Pradhan . W 1938 r. jej rodzina wyemigrowała z Katmandu do Birmy, gdzie Sahana i jej siostra Sadhana Adhikari, spędziły dzieciństwo. Wróciły do ojczyzny dopiero w 1945 r. W VIII.1947 r. wraz z siostrą wstąpiła do Nepalskiego Stowarzyszenia Kobiet. W 1953 r. uzyskała bakalaureat na Uniwersytecie Patna w Indiach. W latach 1951-1956 była nauczycielką w szkołach średnich w Kanya Mandir i w Sita Ram. Od 1956 do 1962 r. była instruktorką w szkole podstawowej (Normal School). W 1961 r. została magistrem ekonomii Uniwersytetu Tibhuvan w Nepalu. Nie skończyła studiów doktoranckich podjętych na Uniwersytecie Delhi w Indiach. Od ponad 50 lat należy do Komunistycznej Partii Nepalu (CPN, Marksistowsko-Leninowskiej). W latach 1962-1964 wykładała w Trichandra College. W okresie 1964 - 1973 pracowała jako wykładowczyni w Padma Kanya College na Uniwersytecie Tribhuvan. Na tej uczelni wykładała potem w latach 1973-1975. Angażowała się w walkę o prawa kobiet i działała na rzecz wprowadzenia demokracji. W 1960 r. król zabronił działalności partyjnej i pani Pradhan zaczęła działać w opozycji. Spędziła za to kilka miesięcy w więzieniu. Od początku swej działalności politycznej więziono ją kilka razy. Raz była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. W 1978 r. została członkinią biura politycznego i przywódczynią CPN. Była nią do 1987 r. W latach 1987-1990 stała na czele Marksistowskiej Komunistycznej Partii Nepalu. W 1990 r. została ministrem przemysłu i handlu w tymczasowym rządzie Nepalu. Również w 1990 r. stanęła na czele Zjednoczonego Frontu Lewicy. Obie wyżej wymienione funkcje pełniła do 1991 r. W tym właśnie roku oraz w latach 1997-2001 była przywódczynią Komunistycznej Partii Nepalu - Zjednoczenia Marksistowsko-Leninowskiego (CPN-UML). Od 1996 do 1997 r. pełniła funkcję ministra leśnictwa i konserwacji gleby. W latach 1997-1998 była ministrem ds. kobiet i opieki społecznej. W latach  KPN. Do dziś jest członkinią stałego komitetu CPN-UML. 01.IV.2007 r. została pierwszą w historii Nepalu kobietą-ministrem spraw zagranicznych i zarazem numerem 3 w tymczasowym rządzie premiera Giriji Prasada Koirali. Obie te funkcje piastowała do 22.VIII.2008 r. Jest założycielką i przewodniczącą Międzypartyjnej Grupy Kobiet. Jest wdową po Puszpaie Lal Szresthim (poślubiła go w 1955 r.), założycielu KPN i jej przywódcy w latach 1949-1978. Mieli dwoje dzieci - syna Umesha i córkę Ushę. Jej siostra Sadhana Adhikari także była jedną z przywódczyń ruchu komunistycznego. W 2008 r., po obaleniu monarchii, była wymieniana jako poważna kandydatka na pierwszego prezydenta Nepalu.