MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Sabine Laruelle

Urodziła się 02.VI.1965 r. w Huy. Ukończyła w 1988 r. rolnictwo na Uniwersytecie Gembloux. W okresie XI.1999-XII.2000 była dyrektorką wykonawczą w Belgijskim Związku Rolniczym (AAB). Od I.2001 do V.2003 r. tę samą funkcję pełniła w Walońskiej Federacji Rolniczej. 18.V.2003 r. zasiadła w federalnej Izbie Deputowanych (Senacie?). 12.VII.2003 r. została ministrem samozatrudnienia i rolnictwa. W VII.2003 r. była ministrem współpracy rozwojowej. 21.XII.2007 r. została ministrem gospodarki i rolnictwa. 20.III.2008 r. opuściła to stanowisko i objęła funkcję ministra polityki naukowej.