PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Ruth Zavaleta Salgado

Urodziła się 27.VIII.1966 r. Należy do Partii Rewolucyjno-Demokratycznej (PRD). Ukończyła w 1996 r. socjologię na Niezależnym Państwowym Uniwersytecie Meksyku. Była członkinią Narodowego Frontu Demokratycznego i jedną z założycieli PRD. W latach 1997-1998 była sekretarzem (ministrem) ds. rozwoju społecznego w rządzie Dystryktu Federlanego kierowanym przez Cuauhtémoca Cárdenasa Solórzano. Od 1998 do 2000 r. pełniła tam funkcję sekretarza finansów. Od 2003 r. zasiada w federalnej Izbie Deputowanych jako posłanka z Dystryktu Federalnego. W 2007 r. była jej wiceprzewodniczącą. W okresie 30.VIII.2007-28.VIII.2008 piastowała funkcję przewodniczącej federalnej Izby Deputowanych.