SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1991-2000

Ruth Lüthi

Urodziła się w 1947 r. w Oekingen. Mieszka w Freiburgu. Jej mężem jest Ambros Lüthi. Od 1992 r. jest radną (ministrem) ds. społecznych i zdrowia. Jest członkinią Socjaldemokratycznej Partii Szwajcarii (SPS). W 1999 r. była wicepremierem rządu Freiburga, a w okresach 01.I-31.XII.1996, 01.I-31.XII.2000 i i 01.I-31.XII.2005 - stała na jego czele. Wcześniej była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Berneńskim (ma stopień doktora).