MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Rumiana Rusewa Żelewa

Urodziła się 18.IV.1969 r. w Nowej Zagorze w południowo-wschodniej Bułgarii. W 1988 r. została absolwentką niemieckojęzycznej szkoły średniej w Burgas. W 1994 r. ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Specjalizowała się w pedagogice społecznej. W 1995 r. Rusewa została magistrem socjologii na tej samej uczelni. W latach 1997-2006 wykładała socjologię, socjologię ekonomiczną, PR, komunikację, prawo pracy i rozwój zasobów ludzkich na różnych uczelniach bułgarskich: Uniwersytecie im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii, Nowym Uniwersytecie Bułgarskim, Wolnym Uniwersytecie w Burgas i Uniwersytecie im. Paisija Hilendarskiego w Płowdiw. W 2003 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Otto von Guericke'a w Magdeburgu w Niemczech. Na innych niemieckich uniwersytetach zdobyła specjalizacje z nauk społecznych i socjologii ekonomicznej. W 2005 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Socjologii przy Bułgarskiej Akademii Nauk. Była zatrudniona w sekcji "Socjologia pracy i polityka społeczna". Równocześnie wykładała socjologię na swej macierzystej uczelni. W 2007 r. była profesorem wizytującym na Studiach Europeistycznych na Uniwersytecie Magdeburskim w Niemczech. Zasiadała w zarządach wielu firm i pracowała jako menadżerka. Uczestniczyła  projektach badawczych i społecznych UNDP i PHARE. Była uczestniczką wielu konferencji międzynarodowych i seminariów dotyczących socjologii i polityki społecznej. Od V.2007 r. zasiada w Parlamencie Europejskim z ramienia Obywateli na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB). 07.VI.2009 r. z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. W VII.2009 r. wybrano ją na wiceprzewodniczącą tamtejszej frakcji Europejskiej Partii Ludowej. 05.VII.2009 r. GERB zwyciężyła w bułgarskich wyborach parlamentarnych. 27.VII.2009 r. Rumiana Rusewa Żelewa została ministrem spraw zagranicznych w rządzie Bojko Borysowa. Premier zapowiedział, że będzie ona pełnić tę funkcję tylko do października, kiedy to zostanie zaproponowana jej kandydatura na komisarza europejskiego ds. rozwoju i pomocy humanitarnej. Kilka dni przed jej przesłuchaniem przez Komisją Rozwoju Parlamentu Europejskiego bułgarska prasa ujawniła, że w 2007 r. jako europoseł nie pozbyła się udziałów w firmie "Global Consult". Przeciwnicy polityczni, a także wielu europosłów zarzuciło jej konflikt interesów. Żelewa broniła się, twierdząc, że właścicielem firmy był jej mąż Krasimir Żelew, a ona nie miała z nią nic wspólnego. Ostatecznie Komisja nie rekomendowała Żelewej na stanowisko komisarza, przesuwając decyzję o 24 godziny. 19.I.2010 r. wystosowała oświadczenie, w którym zrezygnowała z ubiegania się o stanowisko komisarza oraz złożyła dymisję z funkcji szefa dyplomacji. Zapowiedziała wycofanie się z życia politycznego. 27.I.2010 r. Nikołaj Mładenow zastąpił ją na stanowisku szefa bułgarskiej dyplomacji. Pani Rusewa jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu socjologii. Mówi po niemiecku, angielsku i rosyjsku.