WŁADCZYNIE 1350

Rugina

Była córką władcy Zety Balšy II i Kominy (Komniny, Kaniny, Komneny lub Kominii) Musaki. W 1391 r. wyszła za mąż za Mrkšę Žarkovicia. W 1396 r., po śmierci teściowej, został on panem Wlory na mocy "jure uxoris". Zmarł w X.1414 r. Rugina rządziła Wlorą samodzielnie do 1417 r., kiedy to zdobyli ją Turcy. Zmarła po 1421 r.