WŁADCZYNIE 750-1000

Rozalia-Zuzanna z Ivrei

Urodziła się około 937 r. jako córka króla Włoch Berengara II i Willi, córki Bosona, margrabiego Toskanii. Około 968 r. jej pierwszym mężem był hrabia Flandrii Arnulf II Młodszy. Mieli troje dzieci: Baldwina IV Brodatego, Odona z Cambrai i Matyldę. Arnulf zmarł 30.III.988 r. Po jego śmierci nowym hrabią Flandrii został 8-letni Baldwin. Matka sprawowała regencję w jego imieniu. Jeszcze w tym samym roku poślubiła ona króla Francji Roberta II Pobożnego. Przyjęła wtedy imię Zuzanna. W 992 r. została przez niego odsunięta. Wróciła wtedy do Flandrii. Zmarła tam 07.II.1003 r.