MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Rosemary Kobusingye Museminali

Urodziła się w 1962 r. Pochodzi z plemienia Tutsi. Należy do Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego (RFP). W 1986 r. ukończyła studia z zakresu pracy społecznej i administracji na Uniwersytecie Makerere w Kampali w Ugandzie. Od 1986 do 1994 r. wykładała w Instytucie Polityki Społecznej Nsamizi w Entebbe w Ugandzie. Współpracowała z Ugandyjską Narodową Radą Służb Socjalnych. Zajmowała się tam opieką społeczną i organizacjami pozarządowymi oraz była administratorką w zakładach przemysłu tekstylnego Nyanza.  

W 1994 r. wróciła do Rwandy. Zaczęła wtedy pracę w Departamencie Służb Socjalnych. Zajmowała się tam opracowywaniem, wprowadzaniem i koordynowaniem programów grupom ludzi szczególnie poszkodowanych po ludobójstwie w 1994 r. (uchodźcom, wdowom, sierotom, starcom, niepełnosprawnym, ubogim etc.). Od 1999 do 2000 r. piastowała stanowisko sekretarza generalnego Narodowego Czerwonego Krzyża w Rwandzie. W latach 2000-2005 była ambasadorem Rwandy (jako pierwsza kobieta w historii kraju) w Wielkiej Brytanii, państwach skandynawskich i Irlandii. 02.IX.2005 r. objęła stanowisko ministra stanu ds. współpracy regionalnej w rwandyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 07.III.2008 r. została pierwszą w historii Rwandy kobietą-ministrem spraw zagranicznych i współpracy. Pełniła urząd do 03.XII.2009 r. Aktywnie działa na rzecz praw kobiet. Pani Museminali jest mężatką i matką pięciu córek.