MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Rosebud Kurwijila

Ukończyła studia z zakresu ekonomii rolniczej na Uniwersytecie Londyńskim. Obecnie jest koordynatorką programu rozwojowego na rzecz ACTIONAID w Tanzanii. Opublikowała wiele artykułów dotyczących kobiet, rolnictwa i zarządzania zasobami wodnymi. Od 12.VII.2003 r. jest komisarzem Unii Afrykańskiej ds. gospodarki wiejskiej i rolnictwa. Odpowiada tam za gospodarkę wiejską, rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, inwentarz żywy, środowisko, zasoby wodne, zasoby naturalne oraz obszary pustynne.