GUBERNATORKI 1981-1990

Rose Mofford

Urodziła się 10.VI.1922 r. w Globe w stanie Arizona jako Rose Perica. Jej rodzicami byli John i Frances Perica. Była najmłodszą z ich sześciorga dzieci. W 1939 r. ukończyła Globe High School (szkołę średnią). W wieku 17 lat zaczęła pracować dla skarbnika stanowego Joe Hunta. Była także członkinią Komisji Podatkowej oraz kierowała magazynem "Szosy Arizony". W 1953 r. została asystentką sekretarza stanu. Stanowisko to piastowała przez 22 lata. W 1957 r. za T.R. "Lefty" Mofforda, założyciela Departamentu Policji w Phoenix. W 1975 r. została asystentem dyrektora w departamencie dochodów, a w 1977 r. gubernator Wesley Bolin mianował ją sekretarzem stanu. Była nim do 08.II.1988 r., kiedy to, po usunięciu z urzędu gubernatora Evana Mechama, przejęła z urzędu obowiązki gubernatora. W okresie 05.IV.1988-06.III.1991 była pierwszą w historii Arizony kobietą-gubernatorem. Podczas swej kadencji szczególnie angażowała się na rzecz walki z narkomanią wśród młodzieży.