PREMIERZY W BYŁYM ZSRR
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR

Rosa Abdul-Basyrowna Eldarowa

1957-1962 premier Dagestanu,
1962-1969 przewodnicząca prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) i głowa tej republiki.